Skip to main content

STAV MD s.r.o.

Rekonštrukcia balkónov

Čo si pod rekonštrukciou balkónov predstavujeme?

  • Najprv sa zistí stav podkladnej dosky
  • Kontrola ukotvenia zábradlia na balkónoch
  • Vytrhanie pôvodnej dlažby, pokládka tepelnej izolácie, za spravenie betónovým poterom do spádu,
  • Nanesenie hydroizolačného náteru a novej dlažby
  • Komplexne nové oplechovanie balkónovej nášľapnej časti
  • Obnova alebo výmena zábradlia.

Sanácia balkónovej dosky

Sanácia balkónov je pri súčasnej dobe nevyhnutným trendom pri každej rekonštrukcii bytového domu. Je to doslova nutnosť realizovať tento stavebný úkon a obzvlášť pri visunutých stavebných konštrukciách.

Najčastejšie poruchy sú v nedostatočnej tepelnej ochrane konštrukcií a tým vzniku tepelných mostov, čo má za následok rôznu tepelnú rozťažnosť okrajov platne, kondenzáciu vodných pár vo vnútri železobetónových konštrukcií, kde dochádza ku korózii oceľových armatúr (výstuže), čím pri oxidácii zväčšujú svoj objem a dochádza k vypadávaniu betónovej hmoty, odlupovaniu celých kusov častí balkónov či vzniku trhlín v betónovej doske. Následne dochádza k vnikaniu vody do týchto trhlín a často aj k zatekaniu vody do bytov či iných konštrukcií. Tento proces po opakovanej postupnosti narúša v konečnom dôsledku aj statiku balkóna a vedie až k havarijným stavom.

Výmena zábradlia a dlažby

Pod výmenou zábradlia a dlažby sa nerozumie len výmena starého za nové, ale aj chemické prekotvenie skorodovaných častí kotevného systému a zabránenie hore opísanému statickému nedostatku do budúcna. Preto je takisto veľmi nevyhnutná potreba nechať si posúdiť stav oceľového zábradlia a pri komplexnej rekonštrukcii uvažovať nad jeho výmenou.