Skip to main content

STAV MD s.r.o.

Likvidácia Azbestu

Azbest a eternit sa predtým používal pri stavbe domov. Jeho likvidáciu teraz rozhodne nerobte sami!

Špecializujeme sa na zákazky spojené s odbornou demontážou a následným odvozom materiálov, obsahujúcich azbest. Odvoz a likvidácia azbestu podlieha najprísnejším predpisom. Preto sa rozhodne vyvarujte manipulácii s azbestovým odpadom. Likvidáciu a jeho odvoz zverte špecialistom. Vykonávame bezpečnú likvidáciu azbestu Máme profi vybavenie, preškolených pracovníkov a overené postupy. 

V čom spočíva nebezpečenstvo azbestu?

Uvoľňuje totiž do vzduchu drobné čiastočky, ktoré pri vdýchnutí môžu mať rakovinotvorný účinok na vaše zdravie. Dnes je azbest ako stavebný prvok zakázaný – a jeho odvoz a likvidácia podlieha veľmi prísnym predpisom.

zabezpečujeme:

  • likvidácia azbestových striech
  • výmenu azbestových stúpačiek
  • demontáž obloženia s obsahom azbestu
  • sanáciu objektov zasiahnutých azbestom
  • demolácie objektov s výskytom azbestu
  • sanácia azbestovej záťaže

Chystáte v dome napríklad výmenu azbestových stúpačiek? Pripravíme vám zadarmo ponuku na likvidáciu nebezpečného azbestu. Neváhajte a kontaktujte nás.