Skip to main content

STAV MD s.r.o.

Hydroizolácia strechy

Hydroizolačné systémy z termoplastických fólií z mPVC (mäkčeného polyvinylchloridu) vzhľadom na jednoduchšiu spracovateľnosť a veľmi dobré mechanickofyzikálne vlastnosti predstavujú vhodné riešenie najmä pri rekonštrukciách plochých striech.

Charakteristické vlastnosti termoplastických hydroizolačných fólií z mPVC

  • jednovrstvová bezúdržbová krytina so životnosťou 25 rokov (použitím priťažovacích vrstiev sa životnosť výrazne zvyšuje)
  • veľmi nízky faktor difúzneho odporu pre vodné páry (10-násobne menší ako asfaltové pásy)
  • minimálna plošná hmotnosť približne 3 kg/m2 (pri mechanickom kotvení)
  • dokonalá separácia od podkladu (v žiadnom prípade sa nepoužíva celoplošné lepenie, pohyby podkladových vrstiev neovplyvňujú hydroizolačný povlak)
  • vynikajúca zvariteľnosť a opracovateľnosť detailov s životnosťou prevyšujúcou samotný fragment (prieťažnosť < 350 %)
  • možnosť vylúčenia klasických klampiarskych prác (použitie poplastovaného plechu)
  • vodotesné napojenie na strešné detaily pomocou doplnkových prvkov, ktoré sa dajú kompatibilne spájať
  • vylúčenie mokrých procesov a manipulácie s otvoreným ohňom

Hydoizolačné fólie z mPVC sa spájajú horúcim vzduchom bez prídavného materiálu. Horúcovzdušné spoje v ploche a v detailoch dosahujú minimálne takú životnosť ako samotná hydroizolačná fólia.